Wat is er veranderd omtrent hypotheken?

Voor offertes die worden uitgebracht na 1 augustus 2011 geldt het volgende:

  • Maximaal de helft van de waarde van de woning mag aflossingsvrij worden geleend; het andere gedeelte van de lening moet in 30 jaar worden afgelost;
  • De lening mag maximaal 104% van de marktwaarde bedragen, plus daarbij het bedrag van de verschuldigde overdrachtsbelasting;
  • Voorzover een verbouwing leidt tot waardevermeerdering van de woning kan die worden mee gefinancierd. De marktwaarde nà verbouwing is nu bepalend. Die waarde moet worden vastgesteld door een taxateur.
  • De mogelijkheden die de financiers hadden om af te wijken van de inkomensnorm zijn beperkt, evenals de invloed van de hoogte van de rente op de hoogte van de lening.

De nieuwe regels gelden ook voor leningen met NHG garantie.

Voor bestaande hypothecaire leningen verandert er niets.

 

Comments are closed.