Onderneming starten

Het starten van een eigen onderneming vergt de nodige voorbereiding. Het is aan te bevelen dit serieus aan te pakken en er ruim de tijd voor te nemen, waardoor problemen achteraf zoveel mogelijk worden vermeden.

Allereerst is het van belang enig marktonderzoek te doen. Zal het bedrijf toekomst hebben en zijn er voldoende groei- en winstmogelijkheden?  Kan uw bedrijf iets toevoegen aan het bestaande aanbod en in welke mate zal het zich onderscheiden van andere bedrijven in uw branche?

Dan komt de rechtsvorm aan de orde. Gaat u een samenwerkingsverband aan of begint u als eenmanszaak? Er zijn nogal wat kleine bedrijven die als de zaak voorspoedig groeit in een later stadium overgaan tot de B.V.-vorm.

Kies voor een opvallende en pakkende handelsnaam. Maak hem vooral niet te lang. Houd het kort maar krachtig. Onderschat ook de waarde van een goed ondernemingsplan niet. Het biedt houvast voor uzelf,maar het is vooral van belang als u op zoek moet naar een financier. Met een gedegen en onderbouwd ondernemingsplan maakt u aanzienlijk meer kans bij de banken.

Uw onderneming dient ingeschreven te worden in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Daarbij kan veelal meteen de aanmelding bij de Belastingdienst plaatsvinden en krijgt u uw btw-nummer.

Voor wat betreft de btw moet de “kleineondernemersregeling” worden genoemd. Deze is van belang als u minder dan E. 1.883,– btw per jaar moet afdragen. Voorwaarden zijn, dat u een natuurlijk persoon/natuurlijke personen bent en voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw. De regeling houdt in, dat u in aanmerking kunt komen voor vermindering van de af te dragen btw als het af te dragen bedrag tussen de E. 1.345,– en E. 1.883,– per jaar zou liggen. Is de af te dragen btw minder dan E. 1.345,– per jaar, dan kunt u een “ontheffing van uw administratieve verplichtingen” aanvragen. U hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen,  maar u mag ook geen btw factureren. Voor wat betreft de btw hoeft u dan geen boekhouding meer bij te houden. Een nadeel van deze regeling is, dat als u zelf méér btw heeft betaald dan u over uw omzet moet afdragen, u het verschil niet terugkrijgt.

Kent uw branche een produkt- of bedrijfsschap, dan zult u daarvan lid moeten worden.

Wellicht moet u op zoek naar kantoor- of andere bedrijfsruimte. Als u de financiering nog niet rond hebt, is het belangrijk om in een koop- of huurcontract van bedrijfsruimte een ontbindende voorwaarde te laten opnemen. Een unit huren in een bedrijfsverzamelgebouw kan voor veel startende ondernemers een optie zijn. Een groot deel van de kosten wordt hier veelal collectief gedragen. Een bijkomend voordeel is, dat u zich te midden van andere kleine ondernemers bevindt en dat u elkaar mogelijk van dienst kunt zijn.

Voor het verkrijgen van de juiste financiering is uw ondernemingsplan van uitzonderlijk groot belang. Mocht het u niet lukken bij de reguliere banken de gewenste financiering te verkrijgen, dan kan misschien de microfinanciering uitkomst bieden. Een microkrediet is een kleine lening voor de kleine, startende ondernemer en bedraagt ten hoogste E. 35.000,–. Een microkrediet gaat gepaard met coaching/begeleiding.

Het is van belang dat u een deugdelijke en overzichtelijke administratie bijhoudt. Deze vormt de basis voor uw aangifte inkomstenbelasting en de btw-afdracht. U bent wettelijk verplicht de administratie gedurende 7 jaar te bewaren.

Naast uw normale verplichte ziektekostenverzekering kunt u desgewenst andere verzekeringen afsluiten. Te denken valt hierbij aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Uiteraard mag ook uw pensioenopbouw niet uit het oog worden verloren. Om tijdig met werken te kunnen stoppen kunt u een lijfrenteverzekering afsluiten, of mogelijk een pensioenvoorziening opbouwen via de fiscale oudedagsreserve.