Eenmanszaak

Van alle ondernemingsvormen is de eenmanszaak het eenvoudigst op te richten. Er is géén contract, er zijn géén statuten. De oprichting is vormvrij. Na de inschrijving in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) kunt u starten. De Kamer van Koophandel draagt zorg voor uw inschrijving bij de Belastingdienst.

Uw activiteiten kunnen zich op één bepaald product of op één  bepaalde dienst richten, doch u kunt zich ook op meer terreinen tegelijk begeven als eenmansonderneming. U kunt meer handelsnamen voeren, u kunt filialen en personeel hebben, maar er is slechts één eenmansonderneming waarbinnen dit alles zich afspeelt.

De onderneming wordt gedreven door één natuurlijk persoon. U neemt zelfstandig alle beslissingen; u behoeft geen overleg te voeren en bent geen verantwoording verschuldigd aan anderen.

U bepaalt het werktempo; u beslist of de winst geïnvesteerd wordt in het bedrijf of dat die voor privédoeleinden wordt aangewend. U bent verantwoordelijk voor de gang van zaken, en u bent met uw gehele vermogen aansprakelijk voor de schulden. U staat niet los van uw onderneming: is de onderneming failliet, dan bent u failliet.

Is de ondernemer gehuwd in gemeenschap van goederen, dan kunnen de schuldeisers van de onderneming zich daarop verhalen, dus ook op de eigendommen van de echtgenote van de ondernemer, die tot de gemeenschap van goederen behoren. Hier kunnen huwelijksvoorwaarden uitkomst bieden. (Bent u op huwelijksvoorwaarden gehuwd en verbindt uw echtgenote zich als mede-schuldenares van een lening die u als ondernemer aangaat, dan kan tòch haar privé-vermogen worden uitgewonnen.)

Anderzijds kunnen – bij een huwelijk in gemeenschap van goederen – de privé-schuldeisers van de echtgenote van de ondernemer, zich op het ondernemingsvermogen verhalen. Huwelijksvoorwaarden kunnen dit voorkomen.

Wat de fiscus betreft: als eigenaar van een eenmanszaak hebt u te maken met de Inkomstenbelasting (de winst wordt belast in box 1), de omzetbelasting en – als u personeel hebt – de loonbelasting. Onder voorwaarden kunt u recht hebben op fiscale faciliteiten (zoals MKB vrijstelling, ondernemers aftrek). U hebt geen recht op uitkeringen op grond van werknemersverzekeringen zoals ziektewet, WIA en WW.

Als de ondernemer overlijdt,  wordt zijn onderneming gestaakt. Is het de wens dat de activiteiten worden voortgezet, dan dient tijdig een regeling te worden betroffen.